För service eller support. Kontakta en återförsäljare nära dig.

Sök återförsäljare

Vanliga frågor

Vilka fordon kan uppgraderas med en parkeringsvärmare?

Nästan alla fordon kan utrustas med parkeringsvärmare. Begär en offert utan köptvång från en återförsäljare i din närhet.

Hur lång tid behöver en parkeringsvärmare för att värma upp motorn och bilkupén?

Det beror mycket på utomhustemperaturen och fordonsstorleken. En uppvärmningstid mellan 15 och 30 minuter räcker mestadels för att erhålla en behaglig kupévärme i stället för obehagliga minustemperaturer. Här får du veta mer om hur en parkeringsvärmare fungerar!

Hur aktiveras parkeringsvärmaren?

Parkeringsvärmaren aktiveras antingen med en fjärrkontroll (Fjärrstart T91 och Fjärrstart T100 HTM), med telefon (GSM-Start) eller med Tiduret

Finns det några bevis för att säkerheten blir bättre med en parkeringsvärmare?

Statistiskt sett sker de flesta olyckor på vintern under de första 15 minuterna efter körningens påbörjan. Orsakerna är begränsad sikt och förlängda reaktionstider vid låga temperaturer. En parkeringsvärmare ger mer säkerhet och mer komfort - på gråkalla dagar och på vintern. Ytterligare pluspunkter: Motorn och miljön belastas mindre.

Hur mycket bränsle förbrukar en parkeringsvärmare?

Moderna parkeringsvärmare från Webasto är naturligtvis förbrukningsoptimerade och behöver bara maximalt 0,6 l/h med full belastning – det är bara 0,3 l på 30 minuter. Men eftersom det inte sker någon kallstart, jämnas den högre bränsleförbrukningen ut.

Vad måste man ta hänsyn till om en bil drivs med biodiesel?

Upp till 20 % biodiesel har blandats till den konventionella dieseln. Denna blandning passar till en uppvärmningsdrift. Dessutom fungerar parkeringsvärmaren med E10-biobränsle (bränsle med 10 % etanolandel). Vegetabilisk olja är olämpligt.

Vad menas med en funktion för parkeringsventilation? Vilka fördelar har en sådan?

Med en parkeringsventilation kan du även på sommaren ha nytta av Thermo Top-parkeringsvärmare. Bilfläkten kan slås på med alla Webastos starttillbehör (praktisk förprogrammerbar timer i förbindelse med en extra sommar-/vinterkontakt). Frisk luft utifrån blåses in i bilkupén och på det viset är det inte för hett i bilen. Parkeringsventilationen ingår i serie i alla Thermo Top-enheter.

Parkeringsvärmare behöver också ström. Hur kan det påverka det övriga elsystemet?

Även när det gäller elförbrukningen visar Thermo Top-värmarna ett optimalt förhållande mellan förbrukning och effekt. Ändå bör man observera följande tumregel: Uppvärmningstid = körtid.

Påverkas fordonets miljöklassning beträffande avgasbestämmelserna om en parkeringsvärmare
monteras i bilen?

Nej. Avgasutsläppen reduceras avsevärt med en förvärmd motor.

Kan parkeringsvärmare också demonteras och monteras in i andra fordon?

Ja, men mestadels är det inte ändamålsenligt på grund av tekniska och ekonomiska skäl. Därför att en parkeringsvärmare höjer återförsäljningsvärdet på en bil. Däremot räcker de urmonterade delarna för det mesta inte till för en komplett montering i en annan bil. Här behövs fordonsspecifika delar eller ett fullständigt monteringsats.

Behöver parkeringsvärmare underhållas?

Nej, men vi rekommenderar att låta kontrollera uppvärmningsenheten av en fackman i början av den kalla årstiden. Parkeringsvärmaren bör under hela året slås på en gång i månaden i ca 15 till 30 minuter.

Måste en parkeringsvärmare besiktigas?

En besiktning krävs inte, eftersom det till varje leverans bifogas en folder om ”EG-typgodkännande”. Efter en fackmannamässig montering och efter att typgodkännandemärket har fästs på typskylten, ska denna folder stämplas och undertecknas. EG-typgodkännandet måste fyllas i av monteringspartnern och det måste medföras av dig i bilen.

Slår parkeringsvärmaren automatiskt ifrån resp. inte alls till vid en viss bestämd temperatur på kylvattnet?

Ja! När den maximala temperaturen har uppnåtts, arbetar enheten med reducerad effekt eller en paus i uppvärmningsprogrammet.

Vad är en tillsatsvärmare?

Moderna dieselbilar med otillräcklig värme för att klara av att värma upp bilen, utrustas med en värmare för att höja temperaturen i biljkupén under körning.

Det finns redan en tillsatsvärmare i en bil. Går det att uppgradera den till en parkeringsvärmare?
Om ja, hur?

Med Thermo Plus kan de flesta tillsatsvärmare göras om till en parkeringsvärmare. Denna lösning kostar mycket mindre än en komplett parkeringsvärmarlösning.

Kan en parkeringsvärmare monteras i även om det finns luftkonditionering?

För de flesta fordon är en montering möjlig helt utan problem. Beroende på det i bilen fabriksmonterade värme- och klimatsystemet måste inställningar göras på klimatsystemet innan du lämnar bilen. Mer information finner du i bilens instruktionsbok eller Snabbguide.

Vilken skillnad är det mellan en Thermo Top C och en Thermo Top P?

Båda modellerna värmer med en effekt på 5,2 kW i maximalt 60 minuter. Med en Thermo Top P uppstår tack vare den optimerade styrningen för kylmedlets cirkulation en avsevärt förbättrad värmetillförsel in i bilkupén och därmed en ökning av uppvärmningseffekten med upp till 30 %. Med en Thermo Top P går uppvärmningen betydligt fortare än med en Thermo Top CWebasto marknadsförs av KG Knutsson AB
© Webasto AG produkterna är skyddade genom patent